Divízia Armatúry

Divízia Armatúry…

Divízia armatúry predstavuje kľúčovú oblasť činnosti akciovej spoločnosti ELBA. Vysokonapä…

Divízia armatúry predstavuje kľúčovú oblasť činnosti akciovej spoločnosti ELBA. Vysokonapä…

Video Viac
Bránové systémy

Bránové systémy…

Divízia bránové systémy sa zaoberá výrobou sekčných a rolovacích garážových a priemyselnýc…

Divízia bránové systémy sa zaoberá výrobou sekčných a rolovacích garážových a priemyselnýc…

Video Viac
Nástrojáreň

Nástrojáreň…

Nástrojáreň dodáva široké portfólio výrobkov, predovšetkým špeciálne náradie, kokily, tlak…

Nástrojáreň dodáva široké portfólio výrobkov, predovšetkým špeciálne náradie, kokily, tlak…

Video Viac
Povrchové úpravy

Povrchové úpravy…

V oblasti povrchovej úpravy oceľových dielcov a liatiny prináša žiarové zinkovanie výhody,…

V oblasti povrchovej úpravy oceľových dielcov a liatiny prináša žiarové zinkovanie výhody,…

Video Viac

Akciová spoločnosť ELBA sídli v slovenskom historickom meste Kremnica. Na trhu pôsobí od roku 1950, kedy zahájila svoju výrobnú činnosť ešte pod značkou ELEKTRO - PRAGA . Od svojho založenia sa spoločnosť neustále modernizuje, čo umožňuje rozširovanie výrobného portfólia. Okrem slovenského a českého trhu, kde je ELBA, a.s. dominantným výrobcom armatúr,  spoločnosť vyváža svoje produkty do mnohých európskych štátov a export tak predstavuje takmer 70% objemu produkcie.

ELBA, a.s. sa skladá zo 4 samostatných divízií. Divízia armatúr zastrešuje kľúčovú oblasť  činnosti spoločnosti, kedy vysokonapäťové armatúry považujeme za jej najvýznamnejšie produkty. 

Všetky vyrábané oceľové súčiastky umiestnené vo vonkajšom prostredí sú žiarovo pozinkované podľa európskych noriem, čím sú chránené voči atmosférickým vplyvom. Žiarové zinkovanie je jedna z operácií, ktoré vykonáva Divízia povrchových úprav. Okrem žiarového zinkovania Divízia povrchových úprav vykonáva galvanické zinkovanie, čiernenie, či tepelné spracovanie ocele a hliníka, a to pre interné potreby, ako aj pre externých zákazníkov.

Kombinácia širokého portfólia výrobkov a používaných technológií si vyžaduje veľké množstvo špeciálneho náradia a prípravkov. Vlastnú konštrukciu náradia zabezpečuje Divízia nástrojáreň, ktorá umožňuje rýchlo a flexibilne reagovať na špeciálne požiadavky týkajúce sa nových výrobkov, ako aj nových náradí a prípravkov potrebných pre ich výrobu.  Okrem plnenia interných potrieb akciovej spoločnosti Divízia nástrojáreň vyrába tiež špeciálne náradie, kokily, tlakové formy, prípravky, pomôcky, nástrojárske ale aj bežné strojárske dielce pre externého zákazníka.

Od roku  1993 v rámci ELBA, a.s. samostatne  pôsobí  Divízia bránových systémov, ktorá sa od svojho vzniku profiluje ako stabilný výrobca a dodávateľ riešení pre uzatvorenie štandardných ako aj atypických stavebných otvorov rôznorodých rozmerov. ELBA, a.s. je vôbec prvým slovenským výrobcom garážových brán, ktorý ponúka svoje dlhoročné skúsenosti tak fyzickým, ako aj právnickým osobám.

Veľké skladové zásoby kvalitného materiálu ako hliník, oceľ, meď vo forme plechov, tyčí a trubiek umožňujú spoločnosti pružne reagovať na požiadavky zákazníkov v požadovaných termínoch. Samozrejmosťou je certifikácia každého dodávateľa. Vlastná kontrola vykonávaná na vstupe materiálu je základnou garanciou kvality výstupného výrobku. Kvalita finálnych výrobkov je ďalej testovaná vo vlastnej akreditovanej nezávislej skúšobni. Na vhodné uskladnenie, balenie a expedíciu slúži expedičný sklad.

ELBA, a.s. je moderná strojárska spoločnosť, ktorá úspešne implementovala integrovaný systém manažérstva kvality, SEM a BOZP a jej skúšobňa je držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa normy ISO 17025. Náš tím kvalifikovaných odborníkov je Vám pripravený poskytnúť  profesionálny prístup a  optimálne technické  riešenie týkajúce sa špecifických zákazníckych požiadaviek.

„Sme dynamická firma, ktorá reaguje na potreby zamestnancov a zákazníkov“.

ELBA , a.s.

Československej Armády 264/58

96701, Kremnica

IČO: 31615651

IČ DPH: SK2020479769

DIČ: 2020479769

Obchodný register

Okr. súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sa, vložka 223/S

Spojovateľka:

Tel: +421 45 6704 111

Tel: +421 45 6704 380